Tarotkortlek, spå i kort

Tarotkortlek är en kortlek som används för att svara på ställda frågor eller för att spå i framtiden. Det finns belägg för dess användning långt tillbaka.

Tarotkortlek, spå i kort och stora arkanan.

Tarotkortlek

Tarotkortlek är en kortlek som används för att svara på ställda frågor eller för att spå i framtiden.
Det finns belägg för dess användning långt tillbaka. Troligt är att kortleken utvecklats åt två håll, en blev en tarotkortlek och en blev den kortlek som används för kortspel idag.

Färger, trumfkort och stora arkana.tarotkort

Precis som i vår moderna kortlek innehåller tarotkortleken fyra färger, mynt svärd, bägare och stavar. Det finns också tarotkortlekar som har de välkända färgerna spader, hjärter, ruter och klöver.
I varje färg finns fyra klädda kort: Kung, Dam, Riddare och Page. Varje färg innehåller 10 nummerkort numrerade 1-10. Tarotkortleken har också 22 stycken trumfkort som tillsammans kallas för arcana major eller stora arkana.

Det finns också andra varianter av tarotkortlekar som skiljer sig åt, men den med 22 tilläggskort , dvs totalt 78 kort, är idag den vanligaste.
Korten i stora arkanan har olika motiv och det är dessa man förknippar tarotkortleken med.
Korten i stora arkanan saknar färg men har en standardiserad rangordning, lägst är Narren, högst är Världen.
Andra exempel: Ödeshjulet, Rättvisan, Döden, Djävulen, Yttersta domen och De älskande. Av många har de ansetts bära på någon särskild magisk eller symbolisk innebörd.
Idag förknippas tarotkort framförallt med spådom, trots att syftet med denna lek ursprungligen var att spela spel.
19_tarot_kort_devil
Idén att spå i tarotkorten härstammar från 1700-talet och finns kvar än idag. Den förste person som nämner spådom med tarotkort är schweizaren Antoine Court de Gébelin, 1719-1784, i hans stora bokverk Le Monde primitif från 1773-1784. Antoine Court de Gébelin hävdade att tarotkortleken kom från fornegyptiska präster och att den representerar en gudomlig visdom. Trots alla myter om spådom och ockultism spelas än idag kortspel med tarotkortlek i vissa länder.

 

 

 


Läs mer: