10 fonder att söka pengar ur för privatpersoner

Fonder för privatpersoner, ensamstående mammor, sjukpensionärer, behövande äldre, behövande barn och familjer i svåra ekonomiska förhållanden.

Fonder för privatpersoner, ensamstående mammor, sjukpensionärer, behövande äldre, behövande barn och familjer i svåra ekonomiska förhållanden.

Det är en djungel att försöka hitta rätt fonder för söka pengar för privatpersoner. Här är några tips om fonder där privatpersoner kan söka pengar.

  • Tänk på att de flesta fonder får enormt mycket ansökningar, så läs noggrant vad som gäller för varje fond.
  • Använd rätt blankett om det finns en sådan att ladda ner. Ibland är det ansökan via internet som skall användas.
  • Skicka inte ansökningar på måfå lite hit och dit – utan förbered dig och se till att få med allt som krävs för ansökan, kan vara bilagor eller intyg.
  • Det är inte något idé att söka till fond eller stiftelse om du inte uppfyller villkoren så läs igenom allt en gång till.

Adolf Lindgrens stiftelse – endast Örebro län.

Bidraget delas ut till personer som är behövande enligt stadgarna och gällande skatteregler. Bidraget delas ut en gång om året och ansökningsperioden brukar vara i oktober/november. Läs mer på deras hemsida


Bröderna Molanders stiftelse – endast privatpersoner från Dalarna.

Bröderna Molanders stipendiefond delar ut stipendium för studier vid högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning.


Alma Detthows stiftelse – endast till ensamstående kvinna.

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond  ger endast bidrag till dig som är ensamstående kvinna och du måste söka till dig själv.
Har du barn tar stiftelsen hänsyn till detta när ansökan behandlas, men du kan inte söka till barnet/barnen. Eventuellt beviljat bidrag är avsett för dig och det just du själv har behov av. Det är viktigt att Du anger ändamålet på ansökan – dvs. vad Du vill ha bidrag till.


Gustaf Söderbergs Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna eller sjuka som oförskyllt råkat i nöd. Behörig sökande är endast svenska medborgare.


Norlunds samförvaltade stiftelser

Norlunds stiftelser ger bidrag till ekonomiskt behövande, föräldrar med minderåriga barn, långtidssjuka eller ålderspensionärer.
Du måste också ha sökt och fått beslut på alla bidrag du kan ha rätt till, t ex bostadstillägg och bostadsbidrag samt underhållsstöd
Endast ansökningar på Norlunds samförvaltade stiftelsers blankett behandlas.


Stiftelsen De Fattiges Vänner i Göteborg – endast privatpersoner bosatta i Göteborg.

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till ekonomiskt behövande som bor och varit bosatta i Göteborgs kommun under minst 10 år. Stiftelsen skall särskilt beakta personer behov av stöd som kan betecknas som pauvres honteux (en person som tidigare haft bättre ekonomi).


Henry och Ella Margareta Ståhls stiftelse – privatpersoner bosatt i Östergötland.

Henry och Ella Margareta Ståhls stiftelse grundades 1980 av makarna Henry och Ella Ståhl som båda drabbades av stroke. Genom stiftelsen var deras önskan att underlätta för andra i liknande situationer.
Ur stiftelsen kan du som har en varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom söka bidrag – bl a annat för rehabilitering. Stiftelsen delar företrädesvis ut bidrag till personer bosatta i Östergötland.


Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse – endast Skaraborgs län.

Stiftelsen har till ändamål att främja vård av behövande ålderstigna personer (över 50 år) tillhörande Pauvres Honteux, vilka är födda eller bosatta inom det område, som före 1998 tillhörde Skaraborgs län, dvs kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.
Bidrag kan utgå för exempelvis specialistvård, tandvård, rehabilitering m.m. som inte täcks med bidrag från Försäkringskassan.


Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond

Behövande privatpersoner kan söka medel ur Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond. Sjukintyg samt dokument som styrker inkomstförhållanden är obligatoriska och bifogas ansökan i PDF-format. Läs mer på hemsidan.


Fonder och stiftelser som inte ger pengar eller bidrag till privat personer men kan bidrag till grupper och ideella organisationer.

Allmänna arvsfonden

Sedan den 1 juli 2021 är personer från 65 år ny målgrupp för Allmänna arvsfonden. Det betyder att ideella föreningar och stiftelser med projektidéer för äldre personer kan söka medel ur fonden.


Åke Wibergs stiftelse

Stiftelsen ger i enlighet med sina stadgar stöd till vård och utbildning av barn och ungdom. Ansökan insändes genom stiftelsens elektroniska system. Till ansökan bifogas en utförlig motivering till det belopp ansökan avser.  Som exempel på projekt vilka kan aktualiseras för anslag finns hjälpverksamhet och annan handikappverksamhet för barn och ungdom samt olika former av utbildningsaktiviteter. Stiftelsen ger ej ekonomiskt stöd till privatpersoner.


Mer tips om fonder och stipendier för privatpersoner: