Det är enkelt att byta elbolag

Det kan löna sig att se över sina elavtal för att få det bästa avtalet, billig el och spara pengar.

Det kan löna sig att byta elbolag och se över sina elavtal för att få det bästa avtalet, billig el och spara pengar.

Det är enkelt att byta elbolag. När det det är dags att förnya ditt elavtal med elbolaget så passa på och se över ditt avtal. Ring och förhandla med ditt bolag, men innan du ringer kolla vad du kan få för erbjudande från andra elbolag.

Aktivt val av elavtal = bästa pris för elen.

Om du inte aktivt har valt ett elavtal kan du ha ett avtal med så kallat tillsvidarepris. Det är det elavtal som har den sämsta taxa man kan ha och kan innebära att du betalar mer än 20 öre mer per kilowattimme än om du tecknat ett avtal. Det kan göra tusenlappar i skillnad per år.

Elnätsabbonemang och elhandelsavtal

Du har som konsument två avtal att hålla reda på, ett elnätsabonnemang och ett elhandelsavtal. Om du inte själv aktivt väljer elbolag får du det bolag som elnätsföretaget samarbetar med. Bolaget som dragit kablarna fram till dig är ”elnätsabbonemanget”, och det kan du oftast inte göra så mycket åt. Det som är intressant är ditt elhandelsavtal, det vill säga vilket elbolag du köper elen ifrån.
Om du bor i en flerfamiljsfastighet där ägaren valt att endast ha ett gemensamt elavtal för hela fastigheten kan du inte själv inte gör något val om elbolag.

Konsumenternas Elrådgivningsbyrå

Konsumenterans Elrådgivningsbyrå har mycket information och fakta om dina elavtal och dina rättigheter. Bra information!

Elpriskollen, hjälp att se bästa elpris.

Energimyndighetens Elpriskollen hjälper dig som konsument att jämföra elpriser och villkor mellan olika elbolag. Här ser du priser och villkor för samtliga elbolag i Sverige och kan se vilket elbolag som är bäst för dig teckna avtal med. Att du är en aktiv kund är viktigt för att du skall få den billigaste elen. Elpriskollen visar priset som du får betala till ditt elbolag, dvs. kostnaden för elen du förbrukar, pris per kilowattimme samt ev. fasta avgifter + skatt och moms. På elpriskollen ser du inte avgifterna för ditt elnätsabonnemang, elnätsföretaget som äger elledningarna där du bor.

Konsumentverket – bra hjälp för dig som konsument.

Det kan alltid löna sig att ha bra koll på saker som konsument. Konsumentverkets sida har bra information till dig om bilköp, lån, resor mm och länkar till  bra olika verktyg som bilkalkylen, budgetkalkylen m.fl.


Läs mer: