Så skriver du en övertygande ansökan om ekonomiskt stöd

Så skriver du en övertygande ansökan om ekonomiskt stöd - klokagubben.se

Tips om hur du skriver en övertygande och stark ansökan om pengar från stiftelser och fonder, samt vilka vanliga misstag du skall undvika.

När du söker pengar från organisationer, stiftelser eller fonder är det avgörande att din ansökan är stark och övertygande. En välutformad ansökan ökar dina chanser att få det stöd du behöver. Tänk på att det är många andra som också söker pengar från fonder och att konkurrensen om pengarna är mycket hård. Här är några viktiga punkter att tänka på när du skriver en ansökan:

Viktiga punkter i ansökan:

 • Klart och tydligt hur du skall använda pengarna:
  Beskriv tydligt vad du behöver pengarna till och hur de kommer att användas. Ju mer specifik du är, desto bättre.
 • Beskriv din personliga situation:
  Berätta din personliga historia och din nuvarande ekonomiska situation. Dela fakta om din familj, dina utgifter och de utmaningar du står inför.
 • Mål och mätbara resultat:
  Ange klara mål och mätbara resultat som kommer att uppnås med stödet. Visa hur pengarna kommer att göra en verklig skillnad.
 • Användning av tidigare erfarenheter:
  Om du har tidigare erfarenheter eller prestationer som är relevanta för din ansökan, inkludera dem för att visa att du är kapabel att använda resurserna effektivt.
 • Rättvist att du får pengar:
  Visa hur ditt ärende är rättvist och förtjänar stöd. Förklara varför just du är i behov av pengar och hur detta stämmer överens med fondens ändamål.

Tekniker för att skapa övertygande texter:

 • Använd känsloargument:
  Använd kraftfulla och engagerande ord för att fånga uppmärksamheten hos dem som granskar ansökningen. Genom att använda känsloargument gör du din text mer personlig och gripande.
 • Berätta en personlig historia:
  Använd en personlig berättelse för att skapa en känslomässig koppling och visa hur ekonomiskt stöd skulle påverka dig och din situation.
 • Var detaljerad och specifik:
  Undvik att vara alltför generell. Var koncis och specificera exakt vad du behöver och varför.
 • Använd fakta och statistik:
  Stöd dina påståenden med fakta och statistik för att visa behovet och effekten av ditt ärende.
 • Kommunicera ditt engagemang:
  Visa ditt engagemang för ärendet särskilt om du söker för fler än dig själv samt hur du planerar att följa upp och mäta resultatet om du får bidrag.

Vanliga misstag när du skapar övertygande texter:

 • Brist på tydlighet:
  En vag eller oklar ansökan kommer sällan att godkännas. Se till att din ansökan är tydlig och kärnfull.
 • Fokusera på behoven istället för lösningen:
  Det är viktigt att framhålla hur stödet kommer att användas för att lösa problemet snarare än att bara betona problemet.
 • Visa att du förtjänar stöd:
  Om din ansökan inte tydligt visar att du förtjänar stödet och att det uppfyller alla villkor för att få pengar, kan det bli avslaget.
 • Skicka in en ofullständig dokumentation:
  Se till att du följer alla krav för ansökan och skickar in komplett dokumentation. Ofullständiga ansökningar avfärdas vanligtvis.
 • Överdriva eller utelämna information:
  Att överdriva dina behov eller utelämna relevant information kan skada din trovärdighet.

Att skriva en övertygande ansökan är en särskild konst i sig själv, och det tar tid och övning att bli riktigt skicklig på att skriva ansökningar. Genom att följa dessa riktlinjer och undvika vanliga misstag kommer din ansökan att vara starkare och mer effektiv, vilket ökar dina chanser att få det ekonomiska stöd du behöver.


Läs mer om hur söker pengar ur fonder och stiftelser: