Den gamla Bondepraktikan

Att spå väder, de bästa väderprognoserna och den gamla Bondepraktikan.

Att spå väder, de bästa väderprognoserna och den gamla Bondepraktikan.

Den första Bondepraktikan trycktes i Tyskland 1508 och var ett litet häfte på 12 sidor. Det var en handbok med råd och tips för bönder. Bondepraktikan kom ut på svenska år 1662.
Vissa dagar på året som t.ex. de 12 dagar som följde från juldagen och framåt kunde användas för att spå i stort sett allting. Dessa tolv dagar motsvarade också varje månad.

Det står bl.a. så här i Bondepraktikan:
Bliver himmelen röd på morgonen Nyårsdag.
Då bliver det år stor sorg och klag.
Stor krig det år vi visserlig få,
Det betyder mycket oväder också.

Allmänneliga bonderegler ur Bondepraktikan.
När kölden månd sig om vinteren sakta,
Då skall du snart en snö förvänta,
Men följer där dagg med, tro mig,
Då kommer ett regn, säger jag dig.

Om paddor
När paddorna om morgonen mycket skria,
Då få vi ett stort regn visserliga.

Om vattufåglar
Om gäss och änder vilde och tame,
Mycket bada och sig samla tillsammans,
Och många sådana fåglar komma här,
Ett vått väder för handen är.

Om svalor
Det är förutan bedrägeri visst och sant,
Att när svalorna flyga på vatten,
Med sina vingar däruti slå,
Ett stort regn vi visserlig få.

Om morgonrodnaden
Morgonrodna ljuger icke;
En bukot piga bedrager oss icke,
Morgonrodna betyder regnväder,
pigan är fet eller hon ett barn bär.

Om de röda skyar
När de röde skyar på himmelen stå,
Om aftonen när solen nedergår,
Den nästa dag bliver gärna skön,
Det giver oss aftonen till lön.

Om rök
När röken icke av husen vill,
en stor regnskur stundar till

Om solen
När solen skiner mycket het,
Och koerna bissa och brumma,
Straxt säger bonden, jag det vet,
Här vill ett stort regn komma.


Läs mer: