Använd AI-verktyg för att skriva ansökningar om bidrag

Hur AI kan underlätta för dig för att skriva en övertygande ansökan om bidrag och pengar från stiftelser och fonder - klokagubben.se

Hur AI kan underlätta för dig för att skriva en övertygande ansökan om bidrag och pengar från stiftelser och fonder.

Att skriva en ansökan om ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder kan vara en utmaning, särskilt om du har svårt att skriva bra svenska. Det är här artificiell intelligens (AI) och AI-verktyg kan vara en ovärderlig hjälp. Genom att använda AI-verktyg kan du förenkla processen och få professionella och effektiva ansökningar. Här är några lämpliga AI-verktyg och strategier för att skriva ansökningar som behövande, studerande, fattig pensionär eller ensamstående mamma.

Lämpliga AI-verktyg för att skriva ansökningar:

 • OpenAI’s Chat-GPT – gratis:
  • Beskrivning: OpenAI’s Chat-GPT är ett kraftfullt AI-verktyg som är kapabelt att generera text och svara på frågor. Det kan användas för att skapa innehåll och formulera ansökningar på ett professionellt sätt. Open AI Chat-GPT finns även som app för din mobil. OpenAI Chat-GPT kan vara överbelastat vissa perioder på dagen så det bästa kan vara att försöka använda den tidigt på dagen.
  • Hur man använder det: För att använda Chat-GPT, kan du besöka OpenAI’s plattform och skriva en text som beskriver vad du behöver i ansökan. Till exempel: ”Skapa en ansökan om bidrag för en ensamstående mamma som behöver stöd med hyra och kläder på grund av ekonomiska utmaningar.” Var så detaljerad som möjligt i din prompt (=text du skriver in) för att få önskat resultat. Se några förslag lite längre ner på sidan.
 • Rytr – AI text generator även på svenska – gratis upp till 10.000 tecken/månad:
  • Beskrivning: Rytr är ett AI-verktyg som hjälper till att skriva och hitta på ny text, fylla ut text och meningar, rätta stav- och grammatikfel samt ge stilråd. Det är användbart för att se till att din ansökan är korrekt och professionellt skriven.
  • Hur man använder det:  Rytr fungerar nog bäst via en webbläsare. Kopiera och klistra in din text, och Rytr kommer att föreslå rättningar och förbättringar. Rytr kan vara lite svårt att använda i  början innan man lärt sig hur det är upplagt och fungerar. 10,000 tecken/månad tar ganska fort slut och skriver man mycket behöver man antagligen prenumerera på större tjänst, nästa steg kostar $9/månad.
 • Hjälp med översättning – Google Translate – gratis:
  • Beskrivning: Om svenska inte är ditt förstaspråk, kan Google Translate vara användbart för att översätta text från ditt modersmål till svenska och vice versa.
  • Hur man använder det: Gå till Google Translate, skriv eller klistra in din text och välj önskat språk. Använd resultatet som en grund för din ansökan.
 • Hjälp med översättning – DeepL Translate – gratis och den bästa översättningstjänsten:
  • Beskrivning: Om svenska inte är ditt förstaspråk, kan DeepL Translate vara användbart för att översätta text från ditt modersmål till svenska och vice versa.
  • Hur man använder det: Gå till DeepL Translate, skriv eller klistra in din text och välj önskat språk. Använd resultatet som en grund för din ansökan. DeepL finna även som app för din mobiltelefon.

Strategier för att använda AI-verktyg för att skriva ansökningar:

 • Tydlig och detaljerad text att skriva in: När du använder Chat-GPT eller liknande verktyg, se till att din text du skriver in är så detaljerad som möjligt. Beskriv din situation, behov och syftet med ansökan klart och tydligt.
 • Läs igenom och redigera: Även om AI-verktygen kan generera text, är det viktigt att du alltid läser igenom och redigerar ansökan noggrant. Se till att det är anpassat till din specifika situation och att det är fritt från eventuella fel eller missförstånd som AI kan ha skapat.
 • Personlig touch: Försök att införa en personlig touch i din ansökan. Berätta din historia och varför du behöver stöd. Detta kan göra din ansökan mer övertygande och engagerande.

Exempel på Chat-GPT-texter att skriva in för ett bra resultat i svaren:

 • ”Skriv en ansökan om ekonomiskt stöd för en ensamstående mamma med två barn som kämpar med att täcka hyra, mat och kläder på grund av låg inkomst.”
 • ”Formulera en begäran om bidrag för att underlätta fritidsaktiviteter för barn med särskilda behov, inklusive ett barn med ADHD-diagnos.”
 • Om du skriver för någon annan: ”skriv en ansökan om bidrag för en ensamstående mamma med två barn till stiftelse som ger bidrag för social verksamhet,  bidraget skall gå till överlevnad och vardagliga kostnader som hyra, mat och kläder samt för att underlätta fritidsaktiviteter för barnen, ett av barnen har en ADHD diagnos vilket gör att det finns en problematik kring kläder bl.a., det andra barnet har allergier av vissa födoämnen vilket ger extra kostnader för särskild kost, eftersom mamman har en låg inkomst av sitt arbete som vårdbiträde går ekonomin varje månad inte ihop, tacksam för allt stöd som hon kan få”

Hur man formulerar sig i texten man skriver in för att få ett bra resultat:

 • Var så specifik som möjligt om dina behov.
 • Beskriv din situation och utmaningar tydligt.
 • Var artig och använd korrekt språk.
 • Använd nyckelord som är relevanta för din ansökan.

Användningen av AI-verktyg som Chat-GPT kan göra processen att skriva ansökningar om bidrag betydligt enklare för behövande eller ensamstående mödrar, särskilt om de har språkliga utmaningar. Genom att följa riktlinjer och vara noggrann med texten du skriver in i t.ex. OpenAI Chat-GPT och efterredigering kan du få professionella och övertygande ansökningar som ökar dina chanser att få det stöd du behöver.


Läs mer om hur du bäst söker pengar från stiftelser och fonder: